In tờ rơi, tờ gấp

Tờ rơi - tờ gấp là ấn phẩm quảng bá các doanh nghiệp tin dùng để đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng. 

Tờ rơi (leaflet) là bản in sử dụng các thiết kế, các thông tin để truyền tải tới khách hàng.
Tờ rơi là tờ có 1 trang 2 mặt. Đó là đặc điểm để phân biệt với tờ gấp, có thể là gấp đôi, gấp 3, gấp 4. 
Đặc điểm chính của tờ rơi là phải ngắn gọn, xúc tích, đôi khi nó có vai trò như một tờ poster loại nhỏ.

Hoặc gọi ngay: 0984966806

In tờ gấp 01

Xem báo giá

Gọi để có báo giá chính xác:

0984966806
0466661357

 • In catalogue

  In tờ gấp 02

 • In catalogue

  In tờ rơi 06

 • In catalogue

  In tờ rơi 05

 • In catalogue

  In tờ rơi 04

 • In catalogue

  In tờ rơi 03

 • In catalogue

  In tờ rơi 02

 • In catalogue

  In tờ rơi 01